บริการอบรมวิจัย

หลักสูตรพัฒนางานวิจัย
คอร์สวิจัย / โค้ชวิจัย / สอนวิจัย


การทำการวิจัย/บทความทางด้านวิชาการนั้น เป็นเรื่องไม่ได้ง่ายเลย จะต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ และการฝึกฝนอย่างเชี่ยวชาญ จึงจะสามารถที่จะทำผลงานออกมาได้อย่างดี เพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่า  บทความทางวิชาการ มันคือ ผลงานทางการเขียนทางด้านวิชาการ ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ประเด็น มีการสำรวจข้อมูลออกมาอย่างดี และจะต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุน และสุดท้ายคือ สามารถที่จะสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นได้

รูปแบบของบทความวิชาการ นั้นจะประกอบด้วยไปด้วยหลายส่วน เช่น  ทั้งบทนำหรือการเกริ่นนำที่อธิบายถึงเหตุผลในการวิจัย วิธีการในการศึกษา การวิเคราะห์ และสุดท้ายคือ บทสรุป และการวิจัยทุกงานจะไม่ได้มีแต่ข้อมูลที่ทำการศึกษาและสำรวจ แต่เพียงอย่างเดียว มักที่จะหยิบงานวิจัยของคนอื่นมากล่าวถึง ดังนั้นจึงต้องมีการอ้างอิงบรรณานุกรมด้วย

ส่วนบทความวิชาการ ก็จะเป็นบทความที่เป็นผลงานต่อเนื่องจากงานวิจัย หรือสกัดมาจากงานวิจัย สามารถที่จะประมวลสรุปกระบวนการวิจัย ให้มีความกระชับและสั้น ส่วนมากใช้ในการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น

หลักสูตร “สถิติเพื่อการวิจัย โดยโปรแกรม SPSS”

ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการของการวิเคราะห์สมการโครงการ การอ่านค่าในตารางแปลว่า และสามารถวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผ่านโปรแกรม LISREL ได้

admin

สิงหาคม 4, 2020

หลักสูตร “สถิติเพื่อการวิจัย โดยโปรแกรม LISREL”

ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการของการวิเคราะห์สมการโครงการ การอ่านค่าในตารางแปลว่า และสามารถวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผ่านโปรแกรม LISREL ได้

admin

สิงหาคม 3, 2020

บทเรียนเบื้องต้น

  1. สอนสืบค้นข้อมูลสำหรับเขียนบทความ และรูปแบบการพิมพ์บทความ(Format)
  2. ดำเนินการฝึกเขียนบทความอย่างถูกต้อง ครอบคลุมตามที่วารสารกำหนด
  3. แนะนำตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมด้านรูปแบบการใช้ภาษา
  4. ตรวจสอบ การจัดรูปแบบ และตรวจสอบความถูกต้องของหลักการเขียนอ้างอิง
  5. สอนและให้คำแนะนำขั้นสุดท้าย พร้อมสรุปผลงาน

ก่อนเตรียมตัวมาบทความวิจัย/บทความวิชาการ ควรที่จะมีการวางแผนในการวิจัย คือ ต้องมีบทความวิจัยก่อน  กำหนดวัตถุประสงค์ในการเขียนบทความ สำรวจความเรียบร้อย ก่อนทำการส่งบทความจะได้ผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพที่เชื่อถือได้ ซึ่งทางเราจะมีบทเรียนเบื้องต้น เอาไว้คอยให้บริการมือใหม่ที่ยังขาดความเชี่ยวชาญ เช่น  สอนสืบค้นข้อมูลสำหรับเขียนบทความ ดำเนินการฝึกเขียนบทความอย่างถูกต้อง ครอบคลุม  การแนะนำตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมด้านรูปแบบการใช้ภาษา เป็นต้น รับรองว่าไม่ยากอย่างที่คิด หากมีครูดีอย่างเรา

สอบถามเพิ่มเติม