ร่วมงานกับเรา

ลักษณะการจ้าง:       Full time/ Part time

คุณสมบัติ

 • ระดับการศึกษาปริญญาโททุกสาขา
 • มีประสบบการณ์ด้านการวิจัย 2 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีความรับผิดชอบต่องาน ส่งงานตรงเวลา
 • โปรแกรม Excel, Spss

ลักษณะการจ้าง:       Part time

คุณสมบัติ

 • ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีความรับผิดชอบต่องาน ส่งงานตรงเวลา
 • มีความรู้ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

ลักษณะการจ้าง:       Part time

คุณสมบัติ

 • ระดับการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีความรับผิดชอบต่องาน ส่งงานตรงเวลา

ลักษณะการจ้าง:       Part time

คุณสมบัติ

 • ระดับการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีความรับผิดชอบต่องาน ส่งงานตรงเวลา
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

ลักษณะการจ้าง:       Part time

คุณสมบัติ

 • ระดับการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีความรับผิดชอบต่องาน ส่งงานตรงเวลา
สอบถามเพิ่มเติม