Mystery Shopper

ในยุคสมัยที่ร้านค้าและบริการต่าง ๆ นั้นมีการแข่งขันกันย่างหนัก เพื่อแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดนั้น ทำให้บริษัทต่างๆ นั้นต่างที่จะปรับตัว เพื่อให้ตนเองสามารถที่จะอยู่รอดได้ และเพิ่มยอดขายได้นั้นเอง

นับได้ว่ามันคือ ประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ

จากการพัฒนาปรับปรุงเพื่อดึงลูกค้าเข้าร้าน เช่น

สำหรับในปัจจุบันนี้จึงมีการทำวิจัยอย่างหนึ่งที่เรียกว่า

นักช้อปปริศนา (Mystery shoppers)

หน้าที่ของเรา

  • เข้าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านั้นว่าเป็นอย่างไร มีลักษณะอย่างไร
  • แฝงตัวเป็นลูกค้า เข้าไปสังเกตการณ์ ซื้อสินค้า ใช้บริการ ทำตัวให้เป็นลูกค้าของร้านนั้น ๆ
  • เก็บรายละเอียดที่ได้จากการช้อปแต่ละครั้ง มาเขียนรายงานและส่งข้อมูลให้บริษัท

ข้อมูลที่เราแฝงตัวไปเก็บสำรวจ
จะเน้นไปที่ความพึงพอใจของลูกค้าหลายด้าน อาทิ

นักช้อปปริศนาสามารถที่จะทำการถ่ายรูป ถ่ายวิดิโอ ถ่ายใบเสร็จ หรือสินค้าต่าง ๆ และนำหลักฐาน ให้บริษัทประกอบเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบในการให้บริการต่อไปด้วย

จึงนับได้ว่าหนึ่งในเครื่องมือวิจัยการตลาดอย่าง

นักช้อปปริศนา (Mystery shoppers)


นั้นให้ประสิทธิภาพในการวัดคุณภาพของธุรกิจบริการในระดับสูง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการวิจัย

  • ทีมงานวิจัยที่มีความใส่ใจในรายละเอียด
  • การใช้วิธีการวิจัยที่ชำนาญเพื่อให้ได้ผลการสำรวจที่มีคุณภาพ
  • แนวทางที่จะนำมาใช้ในการปรับปรุงสินค้าและบริการ
  • ข้อมูลเชิงลึก และเชิงกลยุทธ์เพื่อช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าและรักษาลูกค้าได้
  • การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายและตลาดของเป้าหมาย
  • ผลสรุปที่ทำให้สามารถกำหนดได้ว่าใครเป็นลูกค้าที่เหมาะสำหรับเรา

สอบถามเพิ่มเติม