รับคีย์แบบสอบถามงานวิจัย รับวิเคราะห์ spss

บริการรับจ้างคีย์แบบสอบถามสำหรับงานวิจัย ให้บริการโดยผู้มีความรู้ด้านการวิจัย สามารถปรับแต่งข้อมูลให้เรียบร้อยตามความต้องการของท่าน ท่านจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและพร้อมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยที่สมบูรณ์แบบ และเป็นการป้องกันข้อมูลที่มีปัญหาซึ่งอาจจะส่งผลให้ผลการวิจัยผิดพลาด

รับวิเคราะห์ spss รับวิคราะห์สถิติ ด้วยโปรแกรม SPSS Lisrel Amos Stata Mplus Gretl ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านงานวิจัยนั้น ต้องมีการวางแผนการทำงานในขั้นตอนต่างๆ ออกมาตั้งแต่กระบวนการในการกำหนดหัวข้อ จนไปถึงกระบวนการในการสรุปผลด้วยซ้ำไป ดังนั้นถ้าการจัดวางแผนในการวิจัยไม่ดีพอ จะทำให้ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลอกมาไม่ดี  ดังนั้น การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำมาประมวลผล ในรูปแบบสถิต จึงมีความสำคัญมากที่จะตองมีการวางแผนสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล มีการเตรียมข้อมูลที่สมบูรณ์แบบด้วย

การจัดเตรียมข้อมูล นับได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญเครื่องมือหนึ่ง ในการที่จะทำการวิจัย ซึ่งเป็นกระบวนการต่อจากที่เรา ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลมาเรียบร้อยแล้ว งานวิจัยใด ๆ ที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมได้มาแล้ว กระบวนการสำคัญคือ การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประมวลผลในรูปแบบทางด้านสถิติ ใช้ตอบปัญหาการวิจัย ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ อย่างชัดเจน

โดยการคีย์ข้อมูลสำหรับงานวิจัย ที่ทางเรามีให้บริการนั้น จะมีการคีย์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ด้วยผลงานที่ครบถ้วน และมีคุณภาพโดยทีมงานมากประสบการณ์ มีความเป็นมืออาชีพเชื่อถือได้ในราคาที่ยุติธรรม ทำให้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก เพราะว่ามีการกำหนดเวลาในการส่งงานชัดเจนและตรงต่อเวลา ปรับแต่งข้อมูลให้เรียบร้อย ไม่มีการคีย์ข้อมูลผิดพลาด  เมื่อมาทำงานกับเราท่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และพร้อมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยที่สมบูรณ์แบบ  ป้องกันข้อมูลที่มีปัญหาหรือว่าผิดพลาด เพื่อให้ผลในการวิเคราะห์ออกมาถูกต้องจำเป็นที่จะต้องเตรียมข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับการวิเคราะห์ โดยมีอัตราการให้บริการในราคาย่อมเยาว์

สำหรับขั้นตอนในการใช้บริการไม่ยุ่งยาก แค่เพียงนำแบบสอบถามมาส่งให้เราหลังจากรวบรวมข้อมูลแล้ว ทางเราจะทำการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด และส่งมอบงานในรูปแบบไฟล์Excel และโปรแกรมสถิติอื่น ๆ เช่น SPSS ที่ท่านต้องการ

ขั้นตอนการให้บริการ

  1. รับแบบสอบถามจากลูกค้าที่ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมมาแล้ว
  2. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามจำนวน
  3. ดำเนินการคีย์ข้อมูล พร้อมจัดทำคู่มือลงรหัส ที่ถูกต้องตามหลักสถิติ และถูกต้องในการนำเข้าโปรแกรมสถิติต่อไป
  4. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อย
  5. ส่งมอบงานในรูปแบบไฟล์ Excel และโปรแกรมสถิติอื่น ๆ ที่ท่านต้องงการ
สอบถามเพิ่มเติม