รับจัดรูปเล่ม รับแก้คัดลอก

บริการจัดรูปเล่ม

การจัดทำรูปเล่มพร้อมส่วนประกอบตามรูปแบบที่ต้นสังกัดกำหนดอย่างละเอียดทุกจุดโดยผู้มีประสบการ เชี่ยวชาญ Microsoft word ใส่ใจในรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการจัดตัวอักษรทั่วไป การจัดตาราง การจัดรูปภาพ ท่านจะได้รับผลงานที่เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงามอย่างเป็นพิเศษ

การจัดทำรูปเล่มนับได้ว่า มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะว่าการจัดรูปแบบให้ถูกต้อง ดูดี เหมาะสม จะทำให้สามารถที่จะอ่านง่าย น่าอ่าน ซึ่งส่วนประกอบตามรูปแบบที่ถูกต้องนั้นมีการกำหนดรายละเอียดทุกจุด

ซึ่งรายละเอียด จัดรูปเล่มพร้อมส่วนประกอบ จะประกอบไปด้วย ปกหนังสือ ที่ต้องมีรูปแบบที่มีความคงทน แข็งแรง  ปกใน  คำนำ กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ สารบัญ สารบัญ ภาพ ภาพ สารบัญตาราง

ส่วนเนื้อหา ผู้เขียนจะเรียบเรียงหนังสือให้เนื้อหาแยกออกเป็นบทๆเพื่อความสะดวกกับผู้อ่าน ตัวอย่าง  ข้อความที่เป็นชื่อเรื่อง มักจะอยู่ที่หน้าแรกของเนื้อหารายงานจัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ  ข้อความที่เป็นหัวข้อย่อย  ใช้ ชิดซ้าย เหมือนกันทั้งฉบับ ข้อความที่เป็นเนื้อหา รูปแบบอักษรให้ใช้แบบเดียวกันทั้งหมด สีอักษร  ใช้สีดำ  มีรูปภาพมาประกอบเพื่อจะได้มองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น  ข้อความเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ ให้ขึ้นต้นบรรทัดใหม่และมีการย่อหน้า  ในส่วนของการย่อหน้าให้ย่อหน้าเท่ากันทั้งฉบับ  ข้อความเนื้อหาที่เป็นการจัดเรียงลำดับเลขข้อ หรือเลขข้อย่อยก็ควรใช้ในรูปแบบที่เหมือนกันและจัดย่อหน้าให้เท่ากัน ย่อหน้าเป็นระดับชั้นที่ถูกต้องด้วย ให้ใส่เลขหน้าในรายงานด้วยเพื่อจัดทำสารบัญ  โดยจัดวาง และใช้รูปแบบเดียวกันทั้งฉบับ ส่วนประกอบตอนท้าย เป็นต้นส่วนต่อไป คือ ภาคผนวก บรรณานุกรม ดัชนี

ส่วนประกอบทั้งหมดที่กล่าวมา ล้วนสำคัญทั้งสิ้น ดังนั้นหากต้องการผลงานที่ครบถ้วนและมีคุณภาพ บริษัทของเรา มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ Microsoft word จัดรูปเล่มพร้อมส่วนประกอบ  และใส่ใจในรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการจัดตัวอักษรทั่วไป การจัดตาราง การจัดรูปภาพ ท่านจะได้รับผลงานที่เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงามอย่างเป็นพิเศษ ด้วยทีมงานมากประสบการณ์ มีความเป็นมืออาชีพ เชื่อถือได้ ในราคาที่ยุติธรรม  ลูกค้าจะได้รับไฟล์งานที่จัดฟอร์แมตเรียบร้อย และถูกต้องตามรูปแบบ หากไม่ถูกใจ สามารถที่จะแก้ไขได้

ขั้นตอนการให้บริการ

 1. ตกลงรายละเอียดงานและรูปแบบการพิมพ์รูปเล่ม(Format)
 2. ดำเนินการจัดรูปแบบตามรูปแบบกำหนดทุกจุด
 3. ตรวจสอบความเรียบร้อย
 4. ส่งมอบงานในรูปแบบไฟล์ Word และ PDF.

บริการตรวจแก้ Plagiarism

บริการตรวจแก้ Plagiarism ท่านจะได้รับการแก้ไขผลงานจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียน มีความสามารถที่หลากหลายในการใช้คำ ทำให้ผลงานของท่านมีความถูกต้อง รวดเร็ว ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

 • อักราวิสุทธ์ เป็นระบบตรวจสอบการลักลอกผลงานทางวิชาการ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นักศึกษามีการกระทำอันเป็นการลอกเลียนงานวรรณกรรมของบุคคลอื่น แสดงค่าเปอร์เซ็นต์ความคล้ายคลึงที่ได้จากระบบอักขราวิสุทธิ์ที่มีไว้สำหรับอ้างอิง
 • Ternitin ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ออนไลน์

หลายต่อหลายคนทำวิจัยแล้ว พบปัญหาคือ พิมพ์คำตกหล่น ไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และไม่สามารถที่จะทำการตรวจเช็คด้วยตนเองได้ ดังนั้นการที่เราจะสามารถที่จะตรวจเช็ค ทั้งArticles, Manuscripts และ Thesis เพื่อให้ทราบได้ว่าจุดไหนบ้างที่ติด ปัญหาและสามารถที่จะแก้ไขใหม่ได้

โดยโปรแกรมในการตรวจแก้มีมากมาย หลากหลายโปรแกรม หนึ่งในโปรแกรมที่กำลังได้รับความนิยม คือ Plagiarismซึ่งใช้งานง่าย เหมาะสมกับการที่จะใช้ตรวจสอบในเรื่องของไวยากรณ์ การเว้นวรรค และอื่นๆได้เป็นอย่างดี โดยใช้โปรแกรม Plagiarism Checker เข้าตรวจ จะทำให้ทราบถึงความถูกต้อง และทราบถึงเปอร์เซ็นต์ของความเหมือน (Similarity) กับงานต้นฉบับที่มีการเขียนไว้ก่อน ระบบจะทำการตรวจสอบและไฮไลท์จุดที่เหมือนกัน เพื่อให้เจ้าของงานได้ดำเนินการแก้ไขจุดนั้นๆ ได้สะดวก

ข้อดีของการตรวจโดยใช้ Plagiarism คือ ฐานข้อมูลที่กว้างระดับโลก ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก จึงเหมาะสมในการที่จะนำมาใช้งาน จะให้ผลการวิเคราะห์ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ พร้อมกับไฮไลท์ทำที่มีปัญหา การใช้บริการกับเราจะไม่ทำการแก้ไขรูปแบบใดๆเลย การใช้บริการเพียงแต่รายงานผลการตรวจ ออกมาเท่านั้น

การใช้บริการการตรวจ Plagiarism จึงเหมาะสำหรับนักวิจัยที่ต้องการ ไม่ให้งานเขียนของตนเองติด Plagiarism และคนที่ต้องการเขียนบทความเผยแพร่ทางเว็บไซต์ เป็นต้น ซึ่งทางเราให้บริการอย่างมืออาชีพ ด้วยราคาที่ย่อมเยา โดยขั้นตอนในการให้บริการก็ไม่ยากเลย เพียงแต่ว่า

ส่งข้อมูลหรือบทความเข้าสู่ระบบ ทางเราจะทำการแก้ไข ให้ถูกต้อง และ แก้ไขจนกว่าค่าเปอร์เซ็นต์จะผ่านเกณฑ์ ส่งมอบงานในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือว่ารูปแบบอื่น

ขั้นตอนการให้บริการ

 1. ส่งข้อมูลหรือบทความเข้าสู่ระบบ แล้วระบบจะทำการ เปรียบเทียบตรวจสอบเปอร์เซ็นของงาน Plagiarism
 2. ตกลงรายละเอียดงาน
 3. แก้ไขคำเหมือนเพื่อให้เปอร์เซ็นของงาน Plagiarism ลดลงตามข้อตกลงที่กำหนด
 4. ส่งข้อมูลหรือบทความเข้าสู่ระบบ แล้วระบบจะทำการ เปรียบเทียบ ตรวจสอบเปอร์เซ็นของงาน Plagiarismและแก้ไขจนกว่าค่าเปอร์เซ็นต์จะผ่านเกณฑ์
 5. ส่งมอบงานในรูปแบบไฟล์ MS Word PDF.และผลการตรวจสอบ อักราวิสุทธ์/ Ternitin
สอบถามเพิ่มเติม