รับแจกแบบสอบถาม สัมภาษณ์เชิงลึก

บริการจัดทำแบบสอบถาม

บริการจัดทำแบบสอบถาม ท่านจะได้รับบริการจากผู้มีความรู้และประสบการณ์วิจัยโดยตรง พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการการสร้างแบบสอบถามตามแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จะทำให้ท่านได้รับแบบสอบถามที่ถูกต้อง ใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อให้งานวิจัยของท่านมีคุณภาพ

1. แบบสอบถามออฟไลน์

2. แบบสอบถามออนไลน์

การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ นับได้ว่า เป็นทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมอย่างยิ่ง สำหรับนักวิจัยในปัจจุบัน เพราะว่าไม่ต้องเสียเวลา ในการเดินทางออกไปเก็บแบบสอบถามด้วยตนเองอีกต่อไป เพียงจัดการที่จะทำแบบสอบถามออนไลน์ เท่านี้ก็สามารถที่จะเก็บข้อมูลในการวิจัย โดยประหยัดค่าใช้จ่ายในการออกเก็บแบบสำรวจ และยังทำให้สามารถที่จะเก็บข้อมูล ได้อย่างรวดเร็ว จึงมีข้อดีทั้งทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด ที่สนับสนุนกับโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป   โดยมีอินเตอร์เน็ตเข้ามีบทบาทสำคัญ

ดังนั้นเพียงมีโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ที่สามารถนํามาประยุกต์จัดทําแบบสอบถามออนไลน์ เท่านี้ก็สามารถที่จะทำการสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้อย่างสะดวกและสบาย แถมยังใช้ระยะเวลาอันสั้น เหมาะกับโลก 4 G ด้วย สามารถนําไปวิเคราะห์ข้อมูลและนําเสนอรายงานผลการวิจัยได้เร็วตามที่ต้องการ

ข้อดีของการทำแบบสอบถามออนไลน์ มีอะไรบ้าง ตามมาดูกัน คือ

  1. การใช้งานและทํางานร่วมกัน ในแบบเรียลไทม์ เลือกคนที่ต้องการให้เข้าถึงเอกสารของเราได้เพียงป้อนข้อมูล เช่น รหัส หรือว่าเบอร์โทร หรือว่าอีเมล์ ทุกคนที่ได้รับเชิญให้เข้ามาแก้ไขหรือดูแบบสำรวจได้ เรียกดูและแก้ไขได้รวดเร็ว ได้หลายคนๆ พร้อมกัน
  2. สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีที่เข้าสู่ระบบ สามารถที่จะใช้ข้อมูลได้แบบเรียลไทม์
  3. ไม่ต้องจัดเก็บเอกสารในการวิจัย เพราะว่าข้อมูลถูกจัดเก็บแบบออนไลน์ สามารถที่จะดึงมาใช้งานได้เลย

หากใครที่ไม่สามารถที่จะสร้างแบบสอบถามออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ในปัจจุบันนี้ทางบริษัทของเรามี บริการจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ไว้คอยบริการท่าน ด้วยทีมงานที่มากประสบการณ์ มีความรู้และประสบการณ์วิจัยออนไลน์โดยตรง พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการการสร้างแบบสอบถามตามแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่ต้องการ สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ได้ทั้งการวางแผนการจัดงานต่าง ๆ การสำรวจความพึงพอใจ  การเก็บข้อมูลแทนการกรอกแบบฟอร์มกระดาษ การทำแบบทดสอบ การลงคะแนนเสียง เป็นต้น บริษัทจะส่งมอบงานในรูปแบบไฟล์ลิ้งค์ออนไลน์ และ User/password สำหรับเข้าระบบตรวจสอบข้อมูล

ขั้นตอนการให้บริการ

  1. รับแบบสอบถามที่ลูกค้าจัดทำเรียบร้อยแล้ว พร้อมอีเมล์ (หรือดำเนินการสมัครใหม่)
  2. สมัครอีเมล์ ดำเนินการสร้างแบบสอบถามออนไลน์
  3. ตรวจความถูกต้องของรูปแบบข้อคำถาม
  4. ปรับแต่งแต่งให้สวยงามและเหมาะสม
  5. ส่งมอบงานในรูปแบบไฟล์ลิ้งออนไลน์ และ User/password สำหรับเข้าระบบตรวจสอบข้อมูล

บริการลงพื้นที่เก็บข้อมูล

บริการการลงพื้นที่เก็บข้อมูล แจกแบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ในรูปแบบการเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้สำหรับงานวิจัย เช่น วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เดี่ยว สัมภาษณ์กลุ่ม วิจัยเชิงปริมาณหรือสำรวจ โดยการเก็บแบบสอบถามจากการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างโดยตรง หรือการตอบแบบสอบถามออนไลน์ แม้กระทั่งการโทรศัพท์สอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูล เป็นต้น

บริการรวดเร็ว เข้าถึงทุกพื้นที่ ประสบการณ์ fieldwork กว่า 20 ปี

สอบถามเพิ่มเติม